GALERIA RĘCZNIKA OBRZĘDOWEGO

POWIAT BIELSKI | POWIAT HAJNOWSKI | MUZEAInwentaryzacja ręcznika prowadzona była od kilku miesięcy przez Fundusz na terenie gminy Bielsk Podlaski. Członkowie organizacji odwiedzili kilkanaście miejscowości.

Dzięki życzliwości mieszkańców gminy udało się zinwentaryzować blisko 400 ręczników. Inwentaryzacja objęła nie tylko domy prywatne, ale również parafie, szkoły, świetlice wiejskie. Duże zainteresowanie sprawiło, że badania rozszerzono na sąsiednie gminy powiatu bielskiego oraz hajnowskiego. W tym miejscu znajdziecie Państwo bazę danych ręcznika ludowego. Kryterium klasyfikacji stanowi miejsce jego odnalezienia. Informacje o miejscu i czasie powstania znajdują się pod fotografiami. Zapraszamy do galerii oraz do udostępniania ręczników, aby baza była jeszcze pełniejsza.

© Jerzy Sołub 2011r.